Page 1 of 1

Tìm kiếm sách giấy có trong thư viện

Posted: Mon Nov 03, 2014 11:17 am
by quang.vohuy
Hướng dẫn tìm biểu ghi thư mục (tức là tìm một cuốn sách có trong thư viện), cũng có cách gọi khác là tra cứu OPAC. OPAC =
Online Public Access Catalog (mục lục truy cập công cộng trực tuyến)

Bước 1: vào http://catalog.hoasen.edu.vn

catalog-keywords.png
Thanh tìm kiếm OPAC
catalog-keywords.png (10.58 KiB) Viewed 3436 times

nhập từ khoá cần tìm vào ô tìm kiếm và enter hoặc bấm nút Go.

Bước 2: kết quả tìm kiếm

opac-ket-qua.png
Xem Kết quả tìm kiếm để lấy ký hiệu xếp giá
opac-ket-qua.png (42.19 KiB) Viewed 3436 times

Ghi lại số ký hiệu xếp giá của cuốn sách hoặc note vào smartphone để đến kệ sách tìm kiếm. Nếu bạn chưa biết được ký hiệu Dewey, bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Bước 3: lấy sách tại giá/ kệ và mang ra ngồi đọc hoặc mượn về.

Trên đầu mỗi kệ sách có ghi các số Dewey, bạn cần nhìn vào đó để tìm kiếm cho nhanh. Ví dụ: bạn tìm được cuốn sách như trên hình minh hoạ, bạn sẽ nhìn trên đầu kệ ở nhóm 300 hoặc 330.