Page 1 of 1

Download tài liệu điện tử tại dspace.hoasen.edu.vn

Posted: Mon Nov 03, 2014 2:20 pm
by quang.vohuy
Hướng dẫn download tài liệu điện tử tại kho tài liệu số Thư viện Đại học Hoa Sen.

(Chú ý: từ tháng 9/2015 kho chủ yếu để lưu trữ Đề cương môn học và những tài liệu tham khảo dạng mở. Tài liệu học tập giảng viên sẽ gửi email cho sinh viên.)

Không dùng chức năng đăng nhập có hyperlink trên trang DSpace.

Vào http://dspace.hoasen.edu.vn/xmlui/handle/123456789/1 ra trang cửa sổ đăng nhập:

cua-so-dang-nhap.png
Cửa sổ đăng nhập
cua-so-dang-nhap.png (30.62 KiB) Viewed 8647 times


Sau khi nhập Username (là phần phía trước @ của email của bạn do Hoa Sen cấp cho SV, GV) và Password (chính là mật khẩu email). Thay thông số của bạn cho duy.nh1234 trên hình

dspace-01.png
Bước 1 - truy cập vào DSpace
dspace-01.png (234.98 KiB) Viewed 9315 times


Chúng ta sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm tài liệu.

dspace-03.png
Tìm kiếm với tiếng Việt có dấu
dspace-03.png (60.72 KiB) Viewed 9315 times


Cũng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao:

dspace-04.jpg
Tìm kiếm nâng cao
dspace-04.jpg (73.51 KiB) Viewed 9315 times


Nếu không biết tìm gì, bạn có thể duyệt tìm các mục trong toàn kho tài liệu hoặc ở mục (community/ collection) hiện tại bạn đang đứng:

dspace-05.png
Duyệt tìm theo các nhánh (tức community, collection)
dspace-05.png (73.78 KiB) Viewed 9315 times


=====
Khi tân sinh viên tìm đề cương môn học và tài liệu học tập, cách tìm nhanh nhất là đi đến đúng mục cần tìm xong nhập mã môn học - lấy trong hệ thống thông tin sinh viên khi xem thời khóa biểu - (viết dính các ký tự không còn chứa khoảng trắng khi nhập mã môn học vào ô tìm kiếm).

Mẹo: cách để tìm nhanh nhất đề cương môn học đó là nhập mã môn học, mã môn không có chứa khoảng trắng. Ví dụ: DL308DE01 sẽ tìm được môn Destination management (quản lý điểm đến). Nếu không thấy DL308DE01 có thể thử tìm DL308DV01 để tìm đề cương môn này bằng tiếng Việt, hoặc DL308DE02 (phiên bản sau của môn này).

Khi download tài liệu gặp báo lỗi thẩm quyền, cách xử lý như sau:

dspace-06.png
Thông báo về lỗi thẩm quyền
dspace-06.png (13.76 KiB) Viewed 9315 times


- Tập hợp các link download gặp lỗi (link ở mục chứa tài liệu/ tên sách, không phải link trực tiếp download file khi bấm chuột) lại thành một danh sách.
Ví dụ:
http://dspace.hoasen.edu.vn/xmlui/handle/123456789/6618
http://dspace.hoasen.edu.vn/xmlui/handle/123456789/6465
http://dspace.hoasen.edu.vn/xmlui/handle/123456789/6262
- Gửi danh sách link này cho địa chỉ askme(at)hoasen(dot)edu(dot)vn với Subject: Download Dspace gặp lỗi thẩm quyền để được xử lý. Chú ý: dùng email trường cấp để gửi, email lạ không được trả lời.