Mượn đĩa/ lấy file audio đi kèm sách

Từ sử dụng các dịch vụ cơ bản của thư viện, kỹ năng thông tin nâng cao, đến mẹo vặt IT.
quang.vohuy
Posts: 123
Joined: Thu Jan 10, 2013 12:31 pm

Mượn đĩa/ lấy file audio đi kèm sách

Postby quang.vohuy » Tue Nov 11, 2014 2:57 pm

Ví dụ bạn mượn một cuốn sách nhan đề: Expert on Cambridge IELTS 8 và khi tra cứu/ tìm kiếm trên http://catalog.hoasen.edu.vn/webopac/ ra như hình:

catalog-file-nghe.png
Xem biểu ghi một cuốn sách
catalog-file-nghe.png (52.49 KiB) Viewed 1655 times


Khi click vào link tên sách để thông tin, sẽ ra như sau:

xem-chi-tiet-bieu-ghi.png
Xem chi tiết biểu ghi
xem-chi-tiet-bieu-ghi.png (70.87 KiB) Viewed 1656 times


Như vậy, những cuốn sách nào mà bạn thấy có M[mã vạch sách] thì đây là ký hiệu của file đi kèm sách, bạn có thể yêu cầu thư viện cung cấp bằng cách gửi yêu cầu đến askme@hoasen.edu.vn với Subject Yêu cầu file audio kèm sách.

Subject: Yêu cầu file audio kèm sách
Tên sách: Expert on Cambridge IELTS 8
File nghe/ audio: M48849 - M48851

Chú ý: bạn luôn phải tra cứu trước tại Catalog xem sách bạn cần có file nghe audio đi kèm hay không, phải có và ghi được mã mới có thể yêu cầu, bạn không thể yêu cầu file nghe của sách riêng của bạn hoặc sách thư viện nhưng khi tìm ở catalog.hoasen.edu.vn không có mã M[mã vạch sách].

Return to “Hỗ trợ bạn đọc sử dụng thư viện”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest