Tặng sách cũ cho sinh viên khác

Do thư viện & các đối tác tổ chức.
quang.vohuy
Posts: 123
Joined: Thu Jan 10, 2013 12:31 pm

Tặng sách cũ cho sinh viên khác

Postby quang.vohuy » Fri Jan 09, 2015 9:24 am

Mục đích ban đầu là để các bạn đặt những sách được dùng nhiều nhưng lại ít có nhu cầu giữ lại, ví dụ như sách giáo trình các môn học:

- Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Những sách này gần như sinh viên nào cũng phải mua, điều đó là tốn kém một cách không cần thiết. Thư viện thiết lập tủ sách tự quản với mục đích để các bạn sinh viên tặng sách cho các bạn sinh viên khác trong trường.

Ai có thể mang sách để đặt vào tủ này? Mọi sinh viên Hoa Sen.

Ai có thể sử dụng sách ở tủ này? Mọi sinh viên Hoa Sen.

Thư viện hoan nghênh tinh thần fair-play của các bạn khi:
- Lấy đúng sách mình có nhu cầu sử dụng, và chỉ một cuốn mà thôi.
- Đặt lại chỗ cũ/ và hoặc bù thêm sách các bạn không còn dùng để bạn khác còn có cơ hội sử dụng.

Những sách này có thể đặt vào/ lấy ra ở đâu? Hiện có hai nơi

1. Ở cái tủ hẹp & cao trong góc Phòng đọc A.303 cơ sở Quang Trung (bên phải bảng Nội quy thư viện)

2. Phòng đọc Lầu 7 cơ sở Tản Viên

Những sách khác, các bạn không muốn tặng mà muốn trao đổi hãy tham gia trao đổi theo thông tin TẠI ĐÂY.

chat-01.jpg
Chat 01
chat-01.jpg (65.24 KiB) Viewed 3083 times

chat-02.jpg
Chat 02
chat-02.jpg (88.78 KiB) Viewed 3083 times

tinhdautram
Posts: 1
Joined: Thu Apr 07, 2016 4:10 pm

Re: Tặng sách cũ cho sinh viên khác

Postby tinhdautram » Thu Apr 07, 2016 4:14 pm

Chương trình này rất ý nghĩa và phù hợp cho sinh viên, nếu được thì các bạn nên tiến hành tạo ra một khu vực giành riêng để trao đổi sẽ tốt hơn


Return to “Các hoạt động khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests