Đồng hành cùng Thư viện 2015

Do thư viện & các đối tác tổ chức.
quang.vohuy
Posts: 123
Joined: Thu Jan 10, 2013 12:31 pm

Đồng hành cùng Thư viện 2015

Postby quang.vohuy » Mon Nov 23, 2015 8:15 am

Đây là một chuỗi sự kiện, cuộc thi được tổ chức từ ngày 20/10 đến 12/12/2015.

Image

Xem thêm thông tin TẠI ĐÂY.

Return to “Các hoạt động khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests