Cài đặt và sử dụng Simple EPUB Reader

Từ sử dụng các dịch vụ cơ bản của thư viện, kỹ năng thông tin nâng cao, đến mẹo vặt IT.
quang.vohuy
Posts: 123
Joined: Thu Jan 10, 2013 12:31 pm

Cài đặt và sử dụng Simple EPUB Reader

Postby quang.vohuy » Mon Nov 30, 2015 2:36 pm

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Simple EPUB Reader.

Dùng trình duyệt Google Chrome truy cập web: Simple EPUB Reader.

simple-epub-reader-01.png
Bước 1
simple-epub-reader-01.png (63.94 KiB) Viewed 1114 times


simple-epub-reader-02.png
Bước 2
simple-epub-reader-02.png (13.58 KiB) Viewed 1114 times


Truy cập vào trang chrome://apps để gọi Apps (hoặc click vào biểu tượng như hình dưới:

simple-epub-reader-03.png
Bước 3
simple-epub-reader-03.png (19.84 KiB) Viewed 1114 times


Tìm đến ứng dụng Simple EPUB Reader có hình:

simple-epub-reader-04.png
Bước 4
simple-epub-reader-04.png (15.31 KiB) Viewed 1113 times


Click vào biểu tượng bước 4 để gọi ứng dụng lên làm việc.

simple-epub-reader-05.png
Bước 5
simple-epub-reader-05.png (31.4 KiB) Viewed 1113 times


Click vào vùng khoanh đỏ bên trái/ bên phải để mở file ebook dạng ePub trên máy của bạn và đọc.

Return to “Hỗ trợ bạn đọc sử dụng thư viện”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests