Trả sách liên cơ sở là gì? Thực hiện ra sao?

Từ sử dụng các dịch vụ cơ bản của thư viện, kỹ năng thông tin nâng cao, đến mẹo vặt IT.
quang.vohuy
Posts: 123
Joined: Thu Jan 10, 2013 12:31 pm

Trả sách liên cơ sở là gì? Thực hiện ra sao?

Postby quang.vohuy » Tue Mar 08, 2016 10:22 am

Trả sách liên cơ sở là một dịch vụ thư viện có từ lâu, nhưng ít bạn đọc biết cho nên thường hay có trả lời "em không có học ở cơ sở X, Y nên không tiện đường...". Đây là giải thích:

Bạn đọc mượn sách ở Thư viện Đại học Hoa Sen, gồm các cơ sở như Danh sách cơ sở đều có thể trả sách ở một trong các cơ sở còn lại, điều này gọi là "trả sách liên cơ sở".

Khi trả sách liên cơ sở, người mang trả sách chỉ cần nói với nhân viên ngồi quầy là "tôi trả sách liên cơ sở".

Ngoài ra, bạn đọc có thể nhờ người khác đi trả sách thay mình, kể cả nhờ dịch vụ vận chuyển bên ngoài.

Thông tin cần cung cấp: mã số sinh viên hoặc mã số thẻ và cơ sở mượn.

Thư viện viết giấy xác nhận đưa cho người trả để xác nhận việc trả sách liên cơ sở.

Chú ý: bạn chỉ có thể trả sách, không được mượn sách.

Return to “Hỗ trợ bạn đọc sử dụng thư viện”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest