Tại sao nên mở một email mới khi gia hạn sách?

Từ sử dụng các dịch vụ cơ bản của thư viện, kỹ năng thông tin nâng cao, đến mẹo vặt IT.
quang.vohuy
Posts: 123
Joined: Thu Jan 10, 2013 12:31 pm

Tại sao nên mở một email mới khi gia hạn sách?

Postby quang.vohuy » Fri Apr 01, 2016 8:00 am

Khi gia hạn mượn sách, hãy mở một email mới thay vì reply lại những email cũ. Lý do là email xếp tẩng rất khó theo dõi, dễ bỏ sót khi mỗi ngày thủ thư nhận được hàng chục email.

Sau đây là điều nên và không nên:

nen-lam.png
Hình 1. Bạn nên mở một email mới để gửi
nen-lam.png (25.11 KiB) Viewed 1262 times

Nên làm theo cách Hình 1.
-----

khong-khuyen-khich.png
Hình 2. Không nên reply lại những email cũ đã dùng trước đây
khong-khuyen-khich.png (55.02 KiB) Viewed 1262 times

Đây là cách không nên làm, gây khó khăn cho thủ thư. Hình 2.

-----
gmail-trimmed-content.gif
Hình 3. Nội dung email bị cắt cụt nên người nhận dễ bỏ sót
gmail-trimmed-content.gif (115.46 KiB) Viewed 1262 times

Google Mail đôi lúc che mất nội dung như Hình 3.

Bạn rất dễ nhớ email thư viện là:

askme(a còng)hoasen.edu.vn

thay a còng bằng @. Do đó, không cần phải reply trong "đống bùng nhùng" những email cũ trước đây.

Return to “Hỗ trợ bạn đọc sử dụng thư viện”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests