Cơ sở dữ liệu ProQuest

Từ sử dụng các dịch vụ cơ bản của thư viện, kỹ năng thông tin nâng cao, đến mẹo vặt IT.
quang.vohuy
Posts: 123
Joined: Thu Jan 10, 2013 12:31 pm

Cơ sở dữ liệu ProQuest

Postby quang.vohuy » Mon Apr 11, 2016 8:27 am

Đây là CSDL được đăng ký thường niên, bạn đọc có thể lấy bài toàn văn (full-text).

Bạn dùng email Hoa Sen gửi một email có Subject Mat khau CSDL tới Image để lấy mật khẩu truy cập.

Truy cập: http://search.proquest.com

proquest-login.png
Trang login của ProQuest
proquest-login.png (122.06 KiB) Viewed 2828 times

Khi đăng nhập thành công, bạn sẽ tiến hành tìm kiếm để sử dụng.

proquest-search.png
Thanh tìm kiếm của ProQuest
proquest-search.png (297.3 KiB) Viewed 2828 times

Nếu bạn chưa tự tin lắm về khả năng tìm kiếm thông tin, hãy đến thư viện để chúng tôi giúp bạn. Thủ thư thực hiện việc tìm kiếm thông tin mỗi ngày nên sẽ có kỹ năng mà phần lớn người dùng Google không có được.

Return to “Hỗ trợ bạn đọc sử dụng thư viện”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests