Cơ sở dữ liệu nghiên cứu TP. Hồ Chí Minh

Từ sử dụng các dịch vụ cơ bản của thư viện, kỹ năng thông tin nâng cao, đến mẹo vặt IT.
quang.vohuy
Posts: 123
Joined: Thu Jan 10, 2013 12:31 pm

Cơ sở dữ liệu nghiên cứu TP. Hồ Chí Minh

Postby quang.vohuy » Mon Apr 11, 2016 8:47 am

Cơ sở dữ liệu này được cung cấp bởi Mạng Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Truy cập: http://library.cesti.gov.vn/Opac/

cesti.png
CSDL Nghiên cứu TP. HCM
cesti.png (318 KiB) Viewed 1147 times

Xem thêm hướng dẫn tra cứu http://www.cesti.gov.vn/huong-dan-tra-c ... -opac.html

Return to “Hỗ trợ bạn đọc sử dụng thư viện”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests