Cơ sở dữ liệu HINARI

Từ sử dụng các dịch vụ cơ bản của thư viện, kỹ năng thông tin nâng cao, đến mẹo vặt IT.
quang.vohuy
Posts: 123
Joined: Thu Jan 10, 2013 12:31 pm

Cơ sở dữ liệu HINARI

Postby quang.vohuy » Wed Apr 13, 2016 8:05 am

HINARI Programme set up by WHO together with major publishers, enables low- and middle- income countries to gain access to one of the world's largest collections of biomedical and health literature. Up to 15,000 journals (in 30 different languages), up to 47,000 e-books, up to 100 other information resources are now available to health institutions in more than 100 countries, areas and territories benefiting many thousands of health workers and researchers, and in turn, contributing to improve world health.

Truy cập: http://www.who.int/hinari/en/

hinari-homepage.png
Trang chủ CSDL HINARI
hinari-homepage.png (133.47 KiB) Viewed 1114 times

Click vào mục đăng nhập như trên hình, sẽ được chuyển đến trang:

hinari-login-box.png
Hộp đăng nhập vào HINARI
hinari-login-box.png (44.25 KiB) Viewed 1114 times

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy:

hinari-login-successfully.png
Đăng nhập thành công HINARI
hinari-login-successfully.png (111.4 KiB) Viewed 1114 times

Bạn có thể click vào các mục trên trang để khám phá, tìm kiếm nội dung cần cho việc học tập/ nghiên cứu.

Cách lấy mật khẩu truy cập: viewtopic.php?f=12&t=616

Return to “Hỗ trợ bạn đọc sử dụng thư viện”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests