Hướng dẫn Turnitin cho giảng viên

Từ sử dụng các dịch vụ cơ bản của thư viện, kỹ năng thông tin nâng cao, đến mẹo vặt IT.
thuythai
Posts: 2
Joined: Wed Mar 18, 2015 2:55 pm

Hướng dẫn Turnitin cho giảng viên

Postby thuythai » Sat Apr 23, 2016 10:13 am

1. Đăng nhập Turnitin:

Khi thư viện đăng ký quyền sử dụng Turnitin cho giảng viên, giảng viên sẽ lập tức nhận email thông báo. Tại đây, GV nhấp vào Get Started và điền các bước theo mẫu để tạo account và password Turnitin cho mình. Lưu ý Last name của GV được quy định là Họ + Tên lót (không dấu). Ví dụ: Nguyen Van, Thai Thi Thanh.
Account Turnitin khi tạo xong sẽ dùng để đăng nhập vào hệ thống Turnitin. Account này có giá trị sử dụng trong suốt thời gian GV còn làm việc tại Đại học Hoa Sen. Sau thời gian này thư viện sẽ khóa quyền sử dụng.

2. Tạo lớp học (Add class) :

Turn1.png
Turn1.png (38.12 KiB) Viewed 4433 times

Nhập thông tin cho lớp học:

Turn2.png
Turn2.png (43.21 KiB) Viewed 4433 times

GV tự đặt Tên, Mật khẩu cho lớp học và cung cấp thông tin này cho sinh viên để nộp bài:
- SV chưa có tài khoản Turnitin: dùng Tên và Mật khẩu do GV cấp để tạo tài khoản, đồng thời đăng ký vào lớp và nộp bài.
- SV đã có tài khoản Turnitin: dùng Tên và Mật khẩu do GV cấp để đăng ký vào lớp và nộp bài.
(Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Turnitin cho sinh viên)

Turn3.png
Turn3.png (28.87 KiB) Viewed 4431 times

3. Tạo bài kiểm tra: tại lớp vừa tạo, chọn Add assignment

Turn4.png
Turn4.png (40.92 KiB) Viewed 4431 times

Định ngày bắt đầu, hết hạn nộp bài, ngày trả kết quả bài kiểm tra, đồng thời vào Optional settings để chọn các tiêu chí cho bài nộp:

Turn5.png
Turn5.png (36.37 KiB) Viewed 4431 times

Các tiêu chí cần chọn (theo đề xuất của Ban Liêm chính học thuật Đại học Hoa Sen, nhưng có thể tùy chọn theo yêu cầu cụ thể của môn học):

Turn6.png
Turn6.png (27.26 KiB) Viewed 4431 times

Turn7.png
Turn7.png (35.72 KiB) Viewed 4431 times

Turn8.png
Turn8.png (47.3 KiB) Viewed 4431 times

4. Kiểm tra SV nộp bài:

Vào tên bài kiểm tra, chọn View để xem danh sách cho thấy tên SV, tên bài nộp, mã số bài nộp, ngày nộp và tỷ lệ sao chép (Similarity) trong bài. Tỷ lệ % chỉ xuất hiện khi phần mềm đã kiểm tra xong. Lưu ý với bài nộp từ lần 2 trở đi, phải chờ 24 giờ mới có kết quả kiểm tra:

Turn9.png
Turn9.png (48.53 KiB) Viewed 4431 times

5. Kiểm tra sao chép:
Tại bài nộp của SV, nhấp vào ô tỷ lệ %, sau đó chọn Originality để xem nội dung kiểm tra sao chép. Đoạn văn có sao chép sẽ hiển thị màu và số thứ tự tương ứng với link nguồn bị sao chép. Giảng viên có thể nhấp vào số thứ tự hoặc link nguồn để xem văn bản bị sao chép, tuy nhiên chỉ có thể xem nội dung của nguồn Internet, đối với nguồn từ các trường đại học (như Đại học Hoa Sen) thì không xem được vì lý do bản quyền.

Turn10.png
Turn10.png (207.66 KiB) Viewed 4431 times

Loại bỏ nguồn sao chép: GV có thể giúp giảm tỷ lệ % bằng cách bỏ qua một vài nguồn sao chép (ví dụ thông tin công ty mà SV thực tập). Cách thực hiện: rê chuột lên tên nguồn và click vào ký hiệu mũi tên, sẽ xuất hiện nút 'Excluded Sources’ để chọn các nguồn muốn loại bỏ.

Turn11.png
Turn11.png (36.56 KiB) Viewed 4431 times

Xem thêm : Instructor guide

Return to “Hỗ trợ bạn đọc sử dụng thư viện”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests