abuse

Bạo lực đối với phụ nữ là vấn nạn của đàn ông – Jackson Katz

Bạo lực gia đình và xâm hại tình dục thường được xem là vấn đề của phụ nữ. Trong bài nói này, Jackson Katz lại nhận định đây chính là vấn đề của đàn ông. Cần thay đổi nhận thức và thái độ của xã hội về điều đó thì mới có hướng giải quyết để dần dần xóa bỏ tệ nạn này.