hinh 7

Hãy nhấp chuột có trách nhiệm – Sally Kohn

Sally là một chuyên gia phân tích tin tức và truyền thông. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, cô kêu gọi mọi người hãy nhấp chuột có trách nhiệm hơn, vì những thứ chúng ta click vào sẽ định hướng truyền thông và qua đó định hướng toàn bộ nền văn hóa