giao duc

Làm sao giúp giáo dục thoát khỏi Thung Lũng Chết – Sir Ken Robinson

Sir Ken Robinson lại một lần nữa đem đến cho chúng ta cái nhìn mới rộng lớn hơn, lâu dài hơn về giáo dục cũng như cách thức làm thế nào mà chúng ta có thể giúp nền giáo dục thoát khỏi Thung Lũng Chết. Ông cũng đề cập đến thành công trong giáo dục của Phần Lan và cách mà nó hoạt động. Hãy cùng nghe nhé.