rise

Số liệu mới về sự phát triển của vai trò phụ nữ trong xã hội – Hanna Rosin

Hanna Rosin trình bày những số liệu đáng ngạc nhiên chứng tỏ phụ nữ đang vượt trội nam giới về nhiều mặt, chẳng hạn như tỷ lệ tốt nghiệp. Xu hướng này đang ngày càng phổ biến không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn cầu, dẫn đến một sự thay đổi lớn lao tác động đến mọi mặt đời sống và xã hội.