Tag Archives: IRED

nc2

Phương pháp nghiên cứu – Chuyên đề 1: Nghiên cứu lý thuyết. Phần 1

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED), Trung tâm Phát triển Năng lực Lãnh đạo và Thay đổi Châu Á Thái Bình Dương (APCLC) thuộc Viện Giáo dục Hồng Kông, cùng với cùng với Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC) – Ngân hàng Thế Giới (WB) giới thiệu ba chuyên đề đào tạo đầu tiên thuộc chuỗi chuyên đề đào tạo về phương pháp nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội và khoa học giáo dục nhằm góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho các giảng viên của các trường đại học, nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu và học viên sau đại học tại Việt Nam. Chương trình được phụ trách trực tiếp bởi Giáo sư Philip Hallinger, một học giả nổi tiếng quốc tế về nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và quản lý giáo dục.