Tag Archives: Truyền thông-Giao tiếp

hinh 7

Hãy nhấp chuột có trách nhiệm – Sally Kohn

Sally là một chuyên gia phân tích tin tức và truyền thông. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, cô kêu gọi mọi người hãy nhấp chuột có trách nhiệm hơn, vì những thứ chúng ta click vào sẽ định hướng truyền thông và qua đó định hướng toàn bộ nền văn hóa

hinh 3

Truyền thông xã hội và sự chấm dứt của giới tính – Johanna Blakley

Các công ty Truyền thông và quảng cáo hiện cũng vẫn sử dụng cùng một phương pháp nhân khẩu học để hiểu về khán giả, nhưng họ ngày càng thấy khó khăn hơn trong việc nắm bắt được thông tin trực tuyến, nhà nghiên cứu Jahanna Blakley phát biểu. Cô đồng thời giải thích những dự kiến cho nhiều thay đổi mà lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ đưa ra trong tương lai.