Tag Archives: Văn học

VH 1

Tọa đàm Khoa học về thi sĩ Bùi Giáng

Vào ngày 14/09/2013 Trường Đại học KHXH&NV và Bùi Tộc Vĩnh Trinh tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc buổi tọa đàm khoa học về cố thi sĩ Bùi Giáng nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của thi sĩ Bùi Giáng. Đây là buổi tọa đàm khoa học đầu tiên về thi sĩ Bùi Giáng. Buổi tọa đàm có hơn 20 bài tham luận của các Giáo sư, Tiến sĩ trên khắp cả nước về tham dự.