Trang chủ » # » #

Bạn là sinh viên Hoa Sen? Mời bạn tham gia quiz này để tìm hiểu thêm về đạo văn nhằm tuân thủ đúng qui định của nhà trường, tránh được các lỗi khiến bạn bị trừ điểm khi làm bài, hoặc bị cảnh cáo, kỷ luật liên quan đến đạo văn.

Bạn nên trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi, bạn không bị khống chế về mặt thời gian nên hãy thong thả để có kết quả tốt nhất.

Questions:20
Attempts allowed:Không giới hạn
Available:Always
Pass rate:100 %
Backwards navigation:Allowed