Trang chủ » Dịch vụ » #

Cung cấp tài liệu học tập và đề cương môn học

Tài liệu học tập là thành phần thiết yếu trong chất lượng đào tạo, để đảm bảo điều đó, Nhà Trường có chính sách hỗ trợ tài liệu học tập cho sinh viên. Tài liệu là sách xuất bản trong và ngoài nước được sử dụng để giảng dạy hoặc tham khảo cho tất cả các môn học của Đại học Hoa Sen.

Từ năm học 2013-2014 trở đi, Trường thay đổi chính sách phát tài liệu học tập, không tiếp tục phát sách giấy mà chuyển sang hỗ trợ tài khoản thẻ để tự SV in sao theo yêu cầu và đẩy mạnh các dịch vụ khác để sinh viên dễ tiếp cận nguồn tài nguyên thông tin của thư viện hơn. Tham khảo thêm về Chính sách hỗ trợ tài liệu học tập.

Phần Tài liệu số còn cung cấp đề cương môn học của tất cả các ngành học.

Để truy cập tài liệu học tập và đề cương môn học điện tử, vui lòng click vào đây.

Tiếng Việt