Trang chủ » Dịch vụ » #

Dịch vụ dành cho giảng viên, nhân viên

• Thư viện gửi Link tài liệu học tập bắt buộc theo Đề cương môn học cho Giảng viên khi có yêu cầu( Email hỗ trợ: loi.tathuan@hoasen.edu.vn

• Giới thiệu danh mục sách mới và các dịch vụ từ nhà xuất bản.

• Hướng dẫn sử dụng thư viện: thư viện tổ chức các buổi giới thiệu & hướng dẫn sử dụng tài liệu in/điện tử/multimedia trong giảng dạy/nghiên cứu.

• Hỗ trợ bổ sung cho Tủ sách Khoa/Phòng: các Khoa/Phòng có tủ sách riêng có thể nhờ thư viện mua, cung cấp danh mục sách mới, xử lý kỹ thuật và hướng dẫn cho mượn, trả sách tự động trên phần mềm thư viện.

• Giảng viên mua sách bổ sung cho thư viện:

- Giảng viên cơ hữu có thể chọn mua những sách chuyên ngành/tài liệu học tập mà họ thấy phù hợp và cần thiết cho môn học mình phụ trách. Sách này sẽ được bổ sung vào kho sách Thư viện và được Thư viện thanh toán lại tiền mua sách. Điều kiện mua và thanh toán như sau:

+ Tài liệu chọn mua là tài liệu học tập, sách bài tập, tham khảo chính trong môn học mình phụ trách nhưng hiện chưa có tại Thư viện.

+ Có Trưởng Khoa/Bộ môn phê duyệt.

+ Trị giá mua không vượt quá 400.000đ đối với sách tiếng Việt, và 1.000.000đ đối với sách tiếng Anh.

+ Sách mua trong nước phải có hóa đơn tài chính để thanh toán với Phòng tài chính – Kế toán. Sách mua nước ngoài phải có biên lai (receipt) của nhà sách.

+ Thông tin trên hóa đơn: Người mua: Đại học Hoa Sen Địa chỉ: 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0301310125

- Tiền mua sách được tính vào kinh phí bổ sung tài liệu hàng năm của Thư viện.

- Sách mua được nhập vào kho sách Thư viện, thuộc quyền quản lý của Thư viện để bảo quản và lưu hành.

• Giảng viên yêu cầu mua sách: Giảng viên cũng có thể yêu cầu Thư viện mua những tựa sách mình cần bằng cách điền vào Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu (theo mẫu). Thư viện sẽ đánh giá mức độ phù hợp của sách đó với nhu cầu sinh viên, xem xét kinh phí Thư viện và khả năng thị trường để quyết định bổ sung.

Tiếng Việt