Trang chủ » Dịch vụ » #

Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu

Thư viện Đại học Hoa Sen sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ GV và SV trong nghiên cứu khoa học, soạn tài liệu giảng dạy, làm luận văn, đề án tốt nghiệp. Các thông tin bao gồm sách, bài tạp chí, nghiên cứu, bài tập tình huống, số liệu thống kê, văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, bằng sáng chế... dạng toàn văn, tóm tắt hay danh mục.

Dịch vụ này là tên gọi khác của dịch vụ tham khảo.

Bạn đọc có thể đến Thư viện liên hệ thủ thư để được trợ giúp tìm tài liệu theo yêu cầu. Đây là dịch vụ không thu phí, ngoại trừ những phí phát sinh trong quá trình lấy tin (mua thông tin, in ấn, biên tập, chuyển phát…)

Tiếng Việt