Trang chủ » Dịch vụ » #

Đọc tài liệu tại chỗ

Dành cho tất cả giảng viên, nhân viên và sinh viên Đại học Hoa Sen. Bạn đọc đến Thư viện cần có Thẻ nhân viên hoặc Thẻ sinh viên để sử dụng phòng đọc. Tài liệu đọc tại chỗ bao gồm sách, báo tạp chí, và tài liệu multimedia. Bạn đọc sử dụng tài liệu thư viện cần tuân thủ Nội quy thư viện.

Cơ sở vật chất & tài nguyên:

Thư viện hiện có 3 phòng đọc tại các cơ sở Quang Trung và Tản Viên, với diện tích tổng diện tích 660m2, 280 chỗ ngồi, 40 máy tính bàn để tra cứu Internet và tài liệu multimedia, khu vực dành cho laptop, đường truyền wifi tốc độ cao.

Tài nguyên thư viện: trên 19.000 bản sách in, trên 6.000 ebook (chủ yếu tiếng Anh), 60 tựa tạp chí, 500 tài liệu multimedia, và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trang web Thư viện còn là Cổng thông tin để bạn đọc truy cập vào nhiều nguồn tài liệu học tập miễn phí trên Internet do Thư viện chọn lọc và giới thiệu, đồng thời cũng là diễn đàn, nơi bạn đọc chia sẻ nguồn tài liệu điện tử và trao đổi các vấn đề liên quan đến sách, bài giảng, bài tập và tài liệu học tập khác.

Tiếng Việt