Trang chủ » Dịch vụ » #

Mượn và gia hạn tài liệu

Giảng viên/nhân viên và sinh viên Đại học Hoa Sen có thể mượn sách về nhà. Giảng viên/nhân viên dùng mã số nhân viên để đăng ký mượn sách, tiêu chuẩn mượn 3 quyển trong vòng 1 học kỳ.

Sinh viên phải kích hoạt chức năng mượn sách - thẻ SV chỉ đọc tại chỗ. Làm thủ tục ở bàn thủ thư: điền form và ký cam kết tuân thủ các quy định mượn sách. Mỗi sinh viên được mượn 2 quyển trong vòng 15 ngày. Trễ hạn trả sách sẽ bị xử phạt theo quy định trong Nội quy thư viện.

Sách tra cứu, sách có 1 bản, tài liệu multimedia và tạp chí không thuộc diện được mượn về. Các sách không cho mượn có dán nhãn decal đỏ. Những sách không cho mượn bạn đọc vẫn có thể sử dụng dịch vụ photo để có được một vài chương, phần tuân thủ luật bản quyền.


Bạn có biết?

Bạn có biết, mượn trả qua mạng

- Mỗi lần mượn thời hạn là 15 ngày, bạn được gia hạn thêm 1 lần duy nhất cũng kéo dài 15 ngày. Việc gia hạn nên tiến hành vào ngày sắp hết hạn để tránh bị phạt vì quá hạn (khi tài liệu đã quá hạn, bạn phải trả về thư viện mà không được phép gia hạn), cũng tránh chịu thiệt vì mất ngày do phần mềm quản lý giao dịch tính ngày từ lúc gia hạn cộng thêm 15 ngày mà không tính gộp số ngày còn hạn của bạn. Ví dụ: bạn mượn tài liệu vào ngày 02, ngày trả của bạn sẽ là ngày 17, nếu vào ngày 8 bạn gia hạn, thì bạn buộc phải trả tài liệu vào ngày 8 + 15 = 23.

Rất quan trọng: bạn đọc cần kiểm tra tình trạng sách trước khi rời quầy khi vừa mượn, mọi hư hỏng xảy ra khi trả lại sách bạn đọc phải chịu trách nhiệm.

- Cách thức gia hạn:

+ Gửi email đến askme@hoasen.edu.vn bằng email của trường cấp vì email là bằng chứng khi cần rà soát, đối chiếu.

+ Các thông tin cần cung cấp: họ và tên, mã số sinh viên, nhan đề các cuốn sách cần gia hạn + số mã vạch tương ứng của cuốn sách (lật phía sau lưng sách - tức bìa 4, chỗ có mã vạch, đọc số ghi bên dưới).

Bạn có thể xem minh hoạ chi tiết qua một VÍ DỤ CỤ THỂ

+ Sau khi nhận email, thủ thư sẽ gia hạn và gửi email lại cho SV cho biết việc gia hạn đã được chấp thuận hay chưa, những thông tin cần thiết khác.

+ Sinh viên cần reply email nhận được để chắc rằng mình đã đọc hiểu và chấp thuận điều kiện gia hạn, thời gian trả sách, lúc này quá trình gia hạn là hoàn tất.

----

Sách học tiếng Anh hoặc một số sách có đĩa CD/ file nghe kèm theo, bạn đọc xem thêm cách lấy file đi kèm sách.

Tiếng Việt