Trang chủ » Dịch vụ » #

Photo, scan, xuất bản điện tử

- Thư viện làm dịch vụ photo/scan có thu phí, có thể photo cả những tài liệu bạn đọc không được phép mượn về như sách tra cứu, sách độc bản.

- Sưu tập, phát hành tài liệu multimedia theo chủ đề hoặc theo yêu cầu của GV, môn học. Nội dung gồm các bài giảng điện tử, slide ppt, case study, tài liệu phục vụ giảng dạy, phim ảnh minh hoạ, tài liệu học tập do GV soạn thảo, sưu tập…

Bạn đọc có yêu cầu liên hệ quầy phục vụ tại các phòng đọc để được hướng dẫn chi tiết.

Tiếng Việt