Trang chủ » Trợ giúp người dùng » #

Sử dụng thư viện căn bản

Nếu bạn chưa có dịp tham dự lớp hướng dẫn sử dụng thư viện do thư viện tổ chức cho những người mới, bạn có thể xem tạm xem các slide bên dưới.

1. Tìm kiếm một cuốn sách (sách giấy) có trong thư viện? Xem chi tiết.

2. Thủ tục mượn sách? Xem chi tiết. Nếu muốn gia hạn sách, xem chi tiết.

3. Bạn đọc cần trợ giúp từ các nhân viên thư viện, xem chi tiết.

4. Bạn cần hỗ trợ về phần mềm Turnitin? Xem chi tiết.

Tiếng Việt