Trang chủ » Kiến thức thông tin » Học tập - nghiên cứu » #

Video clip giới thiệu đạo văn trong học thuật

Click lên ảnh thumbnail trong danh sách bên dưới để xem clip. Tiến sĩ Cao Ngọc Lâm Viên đến từ Trung tâm bồi dướng nghiệp vụ trực tuyến Chương trình nhịp cầu tri thức thực hiện việc trình bày.

Đạo văn trong học thuật 1 Giới thiệu đạo văn trong học thuật
Đạo văn trong học thuật 1.1 Đạo văn trong học thuật 1.1
Đạo văn trong học thuật 1.2 Đạo văn trong học thuật 1.2
Đạo văn trong học thuật 1.3 Đạo văn trong học thuật 1.3
Đạo văn trong học thuật 2.1 Đạo văn trong học thuật 2.1
Đạo văn trong học thuật 2.2 Đạo văn trong học thuật 2.2
Đạo văn trong học thuật 3.1 Đạo văn trong học thuật 3.1
Đạo văn trong học thuật 3.2 Đạo văn trong học thuật 3.2
Đạo văn trong học thuật 4.1 Đạo văn trong học thuật 4.1
Đạo văn trong học thuật 4.2 Đạo văn trong học thuật 4.2

 

Tiếng Việt