Trang chủ » Kiến thức thông tin » Học tập - nghiên cứu » #

Viết báo cáo thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp

Bài viết do bộ môn truyền thông trường Đại học Hoa Sen cung cấp để hướng dẫn sinh viên của trường cách viết báo cáo khi đi thực tập.

Xem trực tuyến (đây chính là theo tiêu chuẩn ISO 5966)

Download file PDF tại đây (280KB).

Nếu bạn tìm Biểu mẫu Đề án tốt nghiệp hãy download cái này.

Xem thêm Hình thức trình bày luận văn đại học, thạc sĩ.

Tiếng Việt