Trang chủ » Giới thiệu sách mới » #

50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược

Khi suy nghĩ của chúng ta trở nên hỗn loạn, chúng ta thường phát triển những mô hình để thiết lập lại trật tự, để thấu hiểu hay ít nhất là bao quát được toàn bộ sự việc. Mô hình giúp giảm bớt sự phức tạp, bằng cách che đi phần lớn những thứ xung quanh và chỉ tập trung vào cái cốt yếu.

Cuốn sách là tuyển tập 50 mô hình cho hoạch định chiến lược tư duy để ra quyết định, bao gồm các mô hình nổi tiếng và chưa nổi tiếng. Các mô hình này phù hợp với mọi đối tượng hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến con người cần phải tư duy và giải quyết vấn đề. Chúng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như: đơn giản hóa, thực dụng, tóm tắt của các mối liên hệ phức tạp; trực quan; thiết lập trật tự, ... mà người đọc có thể áp dụng nguyên xi, bổ sung, lượt bỏ hoặc tiếp tục phát triển theo hai kiểu tư duy: Mỹ và châu Âu.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hoa Sen

--- Thông tin Thư mục ---

Krogerus, Mikael. 

50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược : đơn giản hóa mọi vấn đề và mô hình hóa việc ra quyết định = 50 erfolgsmodelle = The decision book : fifty models for strategic thinking / Mikael Krogerus, Roman Tschappeler ; Phan Ba dịch - Hà Nội : Lao động Xã hội/AlphaBooks, 2017. - 219 tr. : minh họa ; 21 cm. 

DDC: 153.83 / KR-M

Tiếng Việt