Trang chủ » Giới thiệu sách mới » #

The Spread of Yield Management Practices: The Need for Systematic Approaches

Các thành viên cùng tổ chức và thực hiện “Hội nghị Quản lý Lợi nhuận và Doanh thu Quốc tế” lần thứ V vào năm 2000, với chủ đề “Sự mở rộng của thực tiễn Quản lý Lợi nhuận: Tiếp cận một cách có hệ thống là điều cần thiết" là nguồn cảm hứng cho Fabiola Sfodera hoàn thành cuốn sách "The Spread of Yield Management Practices: The Need for Systematic Approaches”. Tựa đề cuốn sách gợi cho người đọc mường tượng về mức độ mà các hoạt động quản lý lợi nhuận đã lan rộng trên nhiều ngành từ nhà hàng, khách sạn đến du lịch, dịch vụ thực phẩm và hàng không.

"The Spread of Yield Management Practices: The Need for Systematic Approaches” bao gồm sáu bài viết liên quan đến ngành khách sạn, ba bài liên quan đến dịch vụ thực phẩm, và một số bài viết khác liên quan đến quản lý lợi nhuận và các hướng dẫn làm thế nào để quản lý lợi nhuận. Một số bài viết trong cuốn sách đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Điển hình như một bài viết thảo luận về dự định trong nghiên cứu của một nghiên cứu sinh tiến sĩ về quản lý lợi nhuận trong các hoạt động thực phẩm và nước giải khát. Một bài viết khác bàn về sự cần thiết phải thực hiện nghiên cứu xem xét liệu lòng tin của khách hàng có bị đánh mất hay không khi nhà cung cấp thực hiện việc phân biệt đối xử về giá.

Cuốn sách có ba phần:

- Phần thứ nhất: Một số khía cạnh về hoạch định chiến lược cho việc thực hiện Quản lý lợi nhuận (YMS)

- Phần thứ hai: Quản lý lợi nhuận: Các ứng dụng mới

- Phần thứ ba: Các công cụ thông tin cho YMS trong ngành Khách sạn

Cuốn sách cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc tạo ra và thực hiện một hệ thống quản lý lợi nhuận cho các doanh nghiệp, và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề tổ chức, quản lý mà ứng dụng quản lý đòi hỏi. Các bài viết trong sách được viết bởi các nhà nghiên cứu du lịch, các nhà kinh doanh và các chuyên gia phần mềm đã thiết kế các công cụ để hoạt động quản lý năng suất được thành công.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hoa Sen

Tiếng Việt