Trang chủ » Giới thiệu sách mới » #

Business marketing management : B2B

Michael D. Hutt (tiến sĩ, Đại học bang Michigan) là giáo sư nổi tiếng ngành Marketing tại Đại học Bang Arizona. Những nghiên cứu của ông thường tập trung vào lĩnh vực tiếp thị cho kinh doanh thương mại điện tử (Business to business marketing) và chiến lược Marketing. Năm 2007, ông nhận được giải Outstanding Professor for Doctoral Programs của  W.P. Carey School of Business.

Thomas W.Speh là giáo sư ngành Marketing và là phó giám đốc của chương trình MBA tại  Farmer School of Business, Đại học Miami (Ohio). Là người thường xuyên tham gia vào hội nghị logistics và marketing chuyên nghiệp, xuất bản nhiều công trình khoa học, Speh đã nhận được giải thưởng Beta Gamma Sigma Distinguished Faculty cho việc giảng dạy xuất sắc tại Miami University’s School of Business và giải Effective Educator của Miami University’s School of Business Alumni Association.

Cả hai ông đã cùng hợp tác biên soạn cho sinh viên kinh doanh một cuốn giáo trình về tiếp thị thương mại điện tử (B2B) mang tên: Business marketing management : B2B. Cuốn sách nêu những điểm giống nhau và khác nhau của tiếp thị các mặt hàng tiêu dùng. Nổi bật nhất là thảo luận phân tích thị trường, hành vi mua của tổ chức, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng và các yếu tố cần điều chỉnh của chiến lược marketing nhằm tiếp cận các khách hàng là tổ chức.

Cuốn sách này trình bày thiên về mặt quản lý hơn là mô tả các nghiên cứu về tiếp thị và tích hợp tài liệu trong nghiên cứu chiến lược của một chủ đề cụ thể, phác họa nên hành vi mua của tổ chức, chạy tìm nguồn hàng, hành vi của tổ chức, quản lý chiến lược và chuỗi cung ứng, và lĩnh vực khoa học về hành vi, cũng như nghiên cứu chuyên sâu về các yếu tố hợp thành nên chiến lược tiếp thị trong kinh doanh. Một khóa học về các nguyên lý tiếp thị cơ bản hoặc kinh nghiệm quản lý liên quan được giả định. Ấn bản này đã được làm mới và mở rộng các yếu tố tác động đến tính hiệu quả của tiếp thị dựa trên quan hệ và tầm ảnh hưởng của tài chính trong các chương trình tiếp thị dựa trên mối quan hệ này; thảo luận về tính bền vững; chiến lược tiếp thị toàn cầu; Nghiên cứu truyền thông xã hội và các đặc trưng, quá trình của nhân viên bán hàng có hiệu suất cao; mở rộng nghiên cứu các thương hiệu thương mại điện tử, triển khai lực lượng bán hàng và chỉ số hiệu suất tiếp thị; và tích hợp các chương về các khu vực thị trường kinh doanh và thương mại điện tử vào thảo luận tổng thể.

--- Thông tin Thư mục ---

Hutt, Michael D. 
Business marketing management : B2B / Business marketing management : b2b Michael D. Hutt, Thomas W. Speh. - 11th ed., International edition - Australia ; Mason, OH : South-Western, Cengage Learning, 2013. - xxx, 444 p. : ill. ; 26 cm. 
DDC:  658.804 / HU-M

Tiếng Việt