Trang chủ » Giới thiệu sách mới » #

Dịch học tinh hoa

Kinh Dịch vốn là một kỳ thư trong nền văn hóa Á Đông, nó được các học giả cả Đông và Tây xem là “Dịch quán quần kinh chi thủ”, là bộ sách đầu não của các ngành học ở Á Đông trước đây. Kinh Dịch chứa đựng các giá trị triết học trong việc giải thích sự hình thành và phát triển của vũ trụ, sự vận hành của các quy luật tự nhiên, cũng như sự phát triển biện chứng các nền văn minh của xã hội loài người. Hầu hết các ngành khoa học cổ Á Đông đều thoát thai từ Kinh Dịch như: y học, thiên văn học, địa lý, giáo dục, tâm lý học, quản trị cùng các khoa dự báo khác. Tuy nhiên, trải qua nhiều ngàn năm, trong quá trình phát triển và ứng dụng Kinh Dịch, khoa dự báo của kinh Dịch vốn là khoa căn cứ các dữ kiện trong quá khứ và hiện tại để dự báo tương lai với hệ thống lý luận chặt chẽ, khoa học và biện chứng lại bị biến tướng thành nhiều thể loại bói toán nhuốm màu sắc mê tín dị đoan. Các thuật sĩ khi lợi dụng kinh Dịch để hành nghề, họ đã biến đồ hình bát quái của kinh Dịch thành một thứ phù hiệu huyền bí mang yếu tố thần linh, việc làm này gây hiểu lầm cho một đại bộ phận quần chúng vì hễ thấy đồ hình bát quái là người ta thấy bóng dáng của bói toán, bùa chú.

Học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, thông qua bộ ba tác phẩm Dịch học tinh hoa, Chu Dịch huyền giảiDịch Kinh tường giải đã giúp cho người đọc hiểu rõ ràng hơn về tính khoa học của kinh Dịch, tác giả đã khéo vận dụng những thành tựu của khoa học hiện đại Tây phương để lý giải các quy luật được trình bày trong Kinh Dịch, bộ ba tác phẩm là một công trình dày công của tác giả. Quyển Dịch học tinh hoa là quyển đầu tiên trong bộ sách trứ danh trên, nó giúp cho những người mới đặt chân vào con đường tìm hiểu, học hỏi kinh Dịch có đuọc một nền tảng vững chắc đi từ dễ đến khó để tiếp cận kinh Dịch một cách cơ bài bản nhất.

Trích từ “Nhà xuất bản trẻ

--- Thông tin Thư mục ---

Nguyễn Duy Cần 
Dịch học tinh hoa / Thu Giang Nguyễn Duy Cần - Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018 - 343 tr. : minh họa ; 19 cm. - Tủ sách Triết học phương Đông.

DDC: 181.11 / NG-C

Tiếng Việt