Trang chủ » Giới thiệu sách mới » #

Hoàn cảnh hậu hiện đại

"Hậu hiện đại” (Postmorderne), một thuật ngữ đã trở thành model ở các nước Tây Âu vào những năm 60 của thế kỉ hai mươi. Xuất phát từ sự cách tân của các phong trào văn học nghệ thuật lúc bấy giờ nhằm chống lại những mô thức định sẵn, cái mà bản thân của những nghệ sĩ, điều đó là không chấp nhận nổi.

Như truyền thống, khi một trào lưu mới hình thành, công việc của các nhà triết học là luận giải nó. Hàng loạt tên tuổi hiện đại đã tham dự vào sự luận bàn sôi nổi này: Jacques Derrida, Michel Foucalt, Gilles Deleuze, Jurgen Habermas v.v., mà một trong số đó, Jean Francois Lyotard là một tên tuổi nổi bậc nhất.

Không chỉ nổi bật vì những công trình tiêu biểu khiến ông xứng danh là một trong những gương mặt lớn nhất của triết học Pháp hiện đại như: La Phénoménologie, Instruction Paiennes v.v., mà ông còn là người “định danh” cho thuật ngữ “Hậu hiện đại” trong tác phẩm “La Condition Postmoderne” (Hoàn cảnh Hậu hiện đại[1]).

Xuất phát điểm của tác phẩm gần như một sự tình cờ, (từ lời đề nghị của Hội đồng đại học bang Québec, Canada về việc hoạch định chính sách cho đại học và khoa học ở các nước phát triển trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện đại), nhưng cũng không vì thế mà giảm đi tinh thần học thuật, sự cần thiết của tác phẩm đối với giới triết học khi bàn về chủ nghĩa hậu hiện đại.

Trong công trình mang tính “dẫn nhập” này ông đã luận giải cho người đọc (và thậm chí là cho chính các triết gia) về lập trường của mình đối với chủ nghĩa hậu hiện đại và làm rõ các chủ đề: sự diễn ngôn, các tự sự, đại tự sự, sự bất định v.v. vốn là những đặc trưng của chủ nghĩa hậu hiện đại. Ở đó, ông còn đưa ra một khẳng định mang tính chuẩn mực: “Khoa học hậu hiện đại như sự tìm kiếm những cái bất ổn định” (trang 198).

Người ta đã đang và sẽ còn luận giải về chủ nghĩa hậu hiện đại trên phạm vi toàn cầu, không phải vì tính thời sự của nó, mà chính là sự tác động của nó rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực: văn chương, hội họa, kiến trúc v.v.. Và hiểu được bản chất của nó, bao giờ cũng là việc cần thiết. Chính vì thế, cuốn sách này chính là một trong những gợi mở cần thiết cho bất kì ai đang sống trong thời đại đầy biến động. Và có lẽ, Jean Francois Lyotard, nổi danh cũng chính là đã nhấn vào đúng điểm cần nhấn này.  

Theo http://www.sachhay.org/

--- Thông tin thư mục ---

BOOKS
121
LY-J
Lyotard, Jean-François, 1924-1998
    Hoàn cảnh hậu hiện đại = La condition postmoderne: rapport sur le savoir / Jean-François Lyotard ; Ngân Xuyên dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2008. - 235 tr. ; 20 cm

Vị trí: Thư viện Đại học Hoa Sen

Tiếng Việt