Trang chủ » Giới thiệu sách mới » #

Trò chuyện triết học

“Ta không đến với triết học để tìm ra những giải pháp nhanh chóng, nhất thời mà để phát hiện những con đường xưa nay chưa biết để đi đến giải pháp.”

“Trò chuyện triết học” là tập hợp 92 bài viết của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị gần 2 năm (25.5.2010 – 16.4.2012).

Tinh hoa nghiên cứu triết học của tác giả đã được chắt lọc trong 6 tập sách: Đường vào triết học, con người – tự nhiên – văn hóa, kỹ thuật và công nghệ, … “Có khi là lời giới thiệu hay lời bạt cho những quyển sách hay”, “có khi là những bài báo, bài trả lời phỏng vấn … trong nhiều dịp”. Tất cả đã tập hợp lại thành một tuyển tập của những câu chuyện đời thường, bình dị, dễ hiểu nhưng vẫn rất đầy đủ mọi khái niệm triết học trừu tượng.  Ví dụ như con đường nghiên cứu và phát triển phương pháp luận về dịch thuật của Từ Huyền Trang trong “Con đường dịch thuật: Bao giờ có những “dịch trường?””, hay ““gặp Phật giết Phật” hay về một cách đọc “kẻ phản kito” của Nietzsche”, … Những độc giả dù là chuyên ngành triết học hay là không chuyên, đều có thể dễ dàng hiểu được những khái niệm cơ bản, các trào lưu, những quan điểm của các triết gia kinh điển thông qua những lời văn gần gũi, nhẹ nhàng,.Tuy không rõ tường minh là một khái niệm triết học hay là những cụm từ thuật ngữ nhưng tác giả đã ý nhị truyền đạt vào trong tâm khảm người đọc những kiến thức về triết học một cách rõ ràng và dễ ứng dụng. Qua đó, người đọc thấy rõ ý nghĩa của triết học đối với cuộc sống thường nhật, hiểu rõ lý luận và ứng dụng được nó vào hoạt động đời sống hằng ngày của mỗi người. “Không thể có triết học nếu không có sự tự giải phóng tâm hồn. Điều ấy đòi hỏi sự dũng cảm, kể cả sự dũng cảm dấn mình vào chỗ bấp bênh, nghi ngờ, thất vọng.”

--- Thông tin thư mục ---

Bùi, Văn Nam Sơn 
Trò chuyện triết học 1 / Trò chuyện triết học, tập 1 Bùi Văn Nam Sơn - Hà Nội : Tri thức/Thời đại, 2016. - 225 tr. : minh họa ; 21 cm. - Vớt hương dưới đất . 
ISBN: 9786049430060 
Subjects--Topical Terms: 
Trò chuyện triết học
Triết học và cuộc sống--Dẫn nhập 
Dewey Class. No.: 107 / BU-S

Vị trí: Thư viện trường Đại học Hoa Sen

Tiếng Việt
Tags: