Trang chủ » Giới thiệu sách mới » #

Tư duy đột phá: Tập quán tư duy của Toyota

Tập quán tư duy mới - tư duy đột phá - có  nghĩa là tuyệt đối không bắt chước ai, tự suy nghĩ trên nền tảng vốn có, tự đưa ra yêu cầu về một hình thức cần có, quan sát sự toàn diện và các mối liên kết, quán triệt được chủ nghĩa hiện trường, suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng, luôn luôn tiếp tục thay đổi,… nếu chúng ta lặp đi lặp lại những yêu cầu này hàng ngày thì một ngày nào đó chúng ta sẽ có được vị trí số một. Giáo sư Shozo Hibino đã dành hơn 30 năm nghiên cứu tư duy đột phá - đó là quá trình nghiên cứu tập quán tư duy của các công ty, cá nhân có thành quả nổi trội.

Quyển sách này không phải là giải thích phương thức sản xuất hay chiến lược kinh doanh của công ty Toyota, mà phân tích tầm quan trọng của “tập quán tư duy”, lấy Toyota làm ví dụ điển hình. Bởi lẽ Tập quán tư duy Toyota - đã minh chứng cho sức mạnh của Toyota - được hiểu như là sự tương thích tuyệt vời với tư duy đột phá, và được hỗ trợ bởi phương pháp tiếp cận và triết lý tư duy đột phá.

Không phải chỉ Toyota, mà các công ty hay cá nhân khác muốn chiếm được vị trí số một thì phải thấm nhuần tư duy đột phá dựa trên tập quán tư duy 7 điểm: Không theo đuổi những điều sẵn có; Suy nghĩ quay về bản chất và căn nguyên; Tư duy đến cùng để thay đổi không ngừng; Sáng tạo cơ chế độc đáo; Thu thập thông tin từ nơi sản xuất, sản phẩm, nhà máy; Tôn trọng nhân cách; Tạo nên một nền văn hóa không ngừng biến đổi.

Thông qua tập quán tư duy đó, điều cốt lõi quyển sách muốn bạn đọc thấm nhuần và luôn ghi nhớ là: “Nếu bạn cho là không thể làm được thì hãy bắt tay làm thử”, “Nếu muốn vượt qua các công ty hàng đầu thì phải nghĩ ra những điều mới, những khái niệm mới chứ không bắt chước.”

Theo http://www.sachhay.com

--- Thông tin thư mục ---

BOOKS
338.7
SH-H

Shozo, Hibino

Tư duy đột phá : Tập quán tư duy của Toyata. Những quy tắc đơn giản để thành công số một trên thế giới = Toyota thinking habit / Hibino Shozo ; Võ Thị Hoàng Ái, Nguyễn Thu Hương dịch. - TP Hồ Chí Minh : Trẻ, 2010. - 155 tr. ; 21 cm
 
Tiếng Việt