Trang chủ » Tài nguyên thông tin » Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Login Button

(Nếu đã login 2 lần không hiện ra danh sách mật khẩu, hãy dùng email của ĐH Hoa Sen cấp,
gửi 1 email có subject Mat khau CSDL tới askme@hoasen.edu.vn, bạn sẽ nhận mật khẩu sau 2 phút)


ProQuest Central
Hướng dẫn

Cơ sở dữ liệu toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay bao gồm hầu hết các lĩnh vực. Proquest cho phép truy cập tới hơn 19.000 tạp chí (13.000 tạp chí toàn văn), về các ngành kinh tế, y học, khoa học xã hội. Ngoài ra còn cung cấp 56.000 luận văn, 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, 1.000 tài liệu hội nghị, và 1.300 tờ báo quốc tế.

Open Educational Resources
Hướng dẫn

OERs là bộ sưu tập các nguồn tài liệu từ các trường Đại học Úc xây dựng bao gồm: sách giáo khoa, chương trình giảng dạy, bài giảng, bài tập ... Đây là nguồn tài liệu mã nguồn mở do ĐH RMIT xây dựng và chia sẻ.

open textbook library
Open Textbook Library

Open Textbook Library là nguồn textbook mở được xây dựng bởi Center for Open Education và Open Textbook Network của Trường đại học Minnesota, Hoa Kỳ. Nguồn này có khoản 450 textbook thuộc nhiều chuyên ngành khoa học tự nhiên, xã hội, kinh tế..

SpringerLink
Hướng dẫn
Thông tin tóm tắt hoặc toàn văn của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử.
Với những bài tạp chí chỉ có bản tóm tắt, người dùng có thể liên hệ thư viện để hỗ trợ tìm bản toàn văn. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ trong khả năng cho phép.
IEEEXplore
Hướng dẫn
Với hơn 3 triệu tài liệu toàn văn được rút từ 185 tạp chí học thuật, tạp chí phổ thông, tạp chí nghiệp vụ; hơn 2100 kỷ yếu Hội nghị; dữ liệu các tổ chức học thuật khác v.v ...
IMF eLIBRARY
Không cần đăng nhập.
Cơ sở dữ liệu kinh tế quốc tế bao gồm bài báo, sách, công trình nghiên cứu, dữ liệu thống kê về các chủ đề kinh tế vĩ mô, toàn cầu hóa, thị trường mới phát triển, hướng dẫn chính sách, xóa đói giảm nghèo, v.v...

Hinari
Hướng dẫn

Tài liệu về các nghiên cứu y sinh ở các tạp chí khoa học từ các nhà xuất bản như Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag và John Wiley.

Oare
Hướng dẫn

Một tổ chức cộng tác công - tư của Chương trình môi trường liên hiệp quốc, đại học Yale và các nhà xuất bản hàng đầu về khoa học công nghệ cho phép các nước đang phát triển truy cập vào bộ sưu tập lớn nhất các nghiên cứu khoa học về môi trường.

AGORA
Hướng dẫn

Chương trình được xây dựng bởi Tổ chức Nông Lương của Liên Hiệp Quốc (FAO) và các nhà xuất bản hàng đầu, với trên 1900 tạp chí về các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, môi trường. 

Bioline Internatinonal
Hướng dẫn

Cơ sở dữ liệu phi lợi nhuận cung cấp nguồn tài liệu nghiên cứu chất lượng cho các nước đang phát triển về các chủ đề:  y tế công cộng, phát triển quốc tế,  dược liệu, an toàn dinh dưỡng & thực phẩm, đa dạng sinh học. 

Directory of Open Access books
Hướng dẫn

Là bộ sưu tập sách nguồn mở, Directory of Open Access Books cung cấp công cụ để tra cứu thông tin sách và liên kết đến trang web nguồn để xem toàn văn.

Directory of Open Access Journals
Hướng dẫn

Directory of Open Access Journals là cơ sở dữ liệu miễn phí tạp chí khoa học toàn văn, chất lượng cao, bao gồm nhiều chuyên ngành và ngôn ngữ, gồm có 4396 nhan đề tạp chí, trong đó 1685 tạp chí có thể tra cứu theo tên bài, số lượng bài tạp chí hiện có là 321249.

WorldWideScience.org
Hướng dẫn

Cổng thông tin khoa học giúp tìm kiếm thông tin đồng thời trên 32 cơ sở dữ liệu khoa học Hoa Kỳ và cổng kết nối đến 52 nước khác, với trên 200 triệu trang thông tin khoa học kỹ thuật, bao gồm tài liệu của DOAJ và Journals Online projects (JOLs).

ELSEVIER open access
(Open Access)

Cơ sở dữ liệu điện tử có nhiều tạp chí dạng Open Access.

Springer Open

Cơ sở dữ liệu điện tử có nhiều tạp chí dạng Open Access.

Open Culture 950 Free Online Courses from Top Universities
675 Free Movies Online: Great Classics, Indies, Noir, Westerns, etc.
550 Free Audio Books: Download Great Books for Free
600 Free eBooks for iPad, Kindle & Other Devices
MOOCs from Great Universities

Sach web
Hướng dẫn

Sách điện tử tiếng Việt và tiếng Anh do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh phát hành.
Nguồn tài nguyên khác Do nhân viên thư viện và bạn đọc sưu tầm

 

Tiếng Việt