Trang chủ » Tài nguyên thông tin » Website hữu ích » #

Ứng dụng trực tuyến miễn phí phục vụ học tập, nghiên cứu

Thư viện liệt kê những phần mềm chạy trên nền web (web-based application / webware) hoặc ứng dụng desktop (đa phần là miễn phí hoặc cho dùng thử) hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu để bạn đọc nếu có nhu cầu sử dụng cho mục đích cá nhân/ làm việc nhóm có thể truy cập nhanh chóng.

Lưu ý: những ứng dụng này không do thư viện cung cấp và có thể website không còn tồn tại. Bạn đọc không được phép sử dụng tài khoản đăng nhập do nhà trường cấp để đăng nhập vào những website được giới thiệu bên dưới vì chúng hoàn toàn độc lập.

  1. 10 công cụ học tập trực tuyến hữu ích cho sinh viên
  2. Vẽ sơ đồ tư duy với FreeMind
Warning  Nếu bạn phát hiện những liên kết bị đứt, thông tin thiếu chính xác, website được giới thiệu kém chất lượng,... vui lòng sử dụng chức năng chat với thủ thư hoặc email askme@hoasen.edu.vn để thông báo cho chúng tôi nhằm kịp thời chỉnh sửa để thông tin hữu ích cho người dùng. Xin cám ơn!

 

Tiếng Việt