THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Nguyễn Thị Hậu Khảo cổ học bình dân Nam Bộ Việt Nam: từ thực nghiệm đến lý thuyết Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 20102010vi-VNNhững kinh nghiệm điền dã ở Saigon, Bến Tre, Bình Dương. Nghiên cứu đặc biệt nền văn hóa Óc Eo, Sa Huỳnh.420 tr. ; 21 cmVVa45591TV KHXH&NV
2'Lược sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam' - một cuốn sách bổ ích trong việc nâng cao nhận thức về tính toàn vẹn lãnh thổ Việt NamH.: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương2007vi-VNLịch sử Nam BộViện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
3Lương Ninh'Nước Chí Tôn'một quốc gia cổ ở miền Tây sông HậuH.: Viện Khảo cổ học1981vi-VNKhảo cổ học lịch sửTác giả trình bày quốc gia Phù Nam như là một tập hợp của các tiểu quốc sơ kỳ, nhiều tộc và cùng phụ thuộc một tiểu quốc hùng mạnh là Phù Nam (Vyadhapura). Một vùng lãnh thổ sông Hậu, lâu nay được coi là bộ phận của Phù Nam - Vyadhapura, thì thực ra là quốc gia Cham đã có đời sống riêng biệt của nó trong những thời gian khác nhau.Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
4Hà Minh HồngTrần Nam Tiến Lưu Văn Quyết Hà Kim Phương Cao Tự Thanh Hồng Duệ Hoàng Mai ch.b<100=một trăm> câu hỏi đáp về Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Lịch sử Sài Gòn thời kỳ 1945 - 1975TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh: Văn hóa Sài Gòn2007vi-VNLịch sử Tài liệu có nội dung tổng hợp286 trVv 8460 Vv 8461Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
5Trần Nguyên Lan<17 = Mười bảy >năm âm nhạc Miền NamSài Gòn: [s.n.][1971?]vi-VNNghệ thuật Miền Nam32 tr.; 28cmVVN0000105Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
6Bùi Thiết<54=Năm mươi> dân tộc ở Việt Nam và các tên gọi khác nhauH.: Thanh niên1999vi-VNDân tộc họcCuốn sách này được biên soạn và sắp xếp theo nguyên tắc loại sách từ điển, biểu hiện ở chỗ về nội dung các mục từ là tên gọi của 54 dân tộc chính. Trong đó, giới thiệu đầy đủ về tên gọi, số phận, phạm vi phân bố, các tên gọi khác nhau và những nét đặc thù về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội, các mục từ là tên gọi khác được thống kê khá đầy đủ và dựa vào tiêu chí thành phần đưa về dân tộc hính. Các tên gọi dân tộc được sắp xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C231 tr.; 19cmVv 567 Vv 568Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
7G. FrancisColonisation de la CochinchineP.: Challamel Ainé1865fr39 p.; 19cm-30cmOCTO010195Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
8 A. BouinaisBasse-Cochinchine et les Intérêts Francais en Indochine en 1884Rouen: ImP. de Espérance Caguiard1884fr55 p.; 19cm-30cmOCTO010194Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
9Louis ImbertCochinchine au seuil du XXe siècleBordeaux: J. Durand 1900fr32 p.; 19cm-30cmOCTO010915Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
10A. Bouinais, A. PaulusCochinchine contemporaineP.: Challamel Ainé1884fr490 p.; 19cm-30cmOCTO009659Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
11G. FrancisCochinchine Francaise en 1864P.: E. Dentu1864fr54 p.; 19cm-30cmOCTO010195Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
12Cochinchine francaise: Conférence faite à la société de géographie de Lyon le 3 Juin 1880Lyon: [s.n.]1880frpp. 289- 319; 19cm-30cmOCTO011453Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
13L.-E.LouvetCochinchine religieuse: Tome 2/Tôn giáo Nam Kỳ: Tập 2P.: Ernest Leroux, Editeur1885frTôn giáo548 p.LV00005595Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
14Nguyên-Tiên-Langfamille impériale d'AnnamH.: Imp. G. Taupin et Cie1942frViện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
15Đoàn Vĩnh ThuậnFrance d'Asie et son avenir: Etude historique et économiqueP.: Augustin Challamel, Editeur1909fr76 p.; 19cm-30cmOCTO001992Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
16G. Constant Lounsberyméditation bouddhique: Etude de sa théorie et de sa pratique selon l'Ecole du SudP.: Adrien - Maisonneuve1935frTôn giáo179 p.; 19cm-30cmOCTO016997Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
17Directrice: Christiane Fournier No 24-36Nouvelle Revue Indochinoise No 24-36Saigon Vinh: NRI1938frVăn hóa Tạp chí484 p.; 19cm-30cmOCTO017083Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
18Directrice: Christiane FournierNouvelle Revue Indochinoise/Tạp chí Tin tức: Tạp chí Đông Dương. Số 1-12Saigon Vinh: NRI1936fr533 p.; 19cm-30cm OCTO017081Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
19Nguyên-tiên-LangNuit Sainte à HuéSaigon: Extrême Asie1933frVăn họcViện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
20Henri Tirardrevue du 'Colon Francais': Paraissant une fois par mois. En Indochine la question monétaire. Le problème financier. No 7/Tạp chí Colon Pháp : Xuất bản mỗi tháng 1 kỳ. Ở Đông Dương. Vấn đề tiền tệ. Vấn đề tài chính. Số 7Haiphong: Imprimerie Commerciale du 'Colon Francais1934fr[205] p.; 19cm-30cmOCTO016568Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
21Henri Tirardrevue du 'Colon Francais': Paraissant une fois par mois. La crise économique en Indochine pour la défense du Dân. No 5/Tạp chí Colon Pháp : Xuất bản mỗi tháng 1 kỳ. Khủng hoảng kinh tế ở Đông Dương, giúp đỡ dân chúng. Số 5Haiphong: Imprimerie Commerciale du 'Colon Francais1934frVăn hóa Kinh tế[72] p.; 19cm-30cmOCTO016566Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22H. BlaquièreRevue du Tourisme Indochinois devient La Revue des Etudes Indochinoises, du Tourisme et de l'Automobilisme: Elargissons notre horizon - Approfondissons nos recherches/Tạp chí Du lịch Đông Dương trở thành Tạp chí Nghiên cứu Đông Dương, Du lịch, và ngàSài Gòn: Imp. Commerciale C. Abdin1924frTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chíLa Revue du Tourisme Indochinois Số 41Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
23R. FabriceRevue du Tourisme, bulletin officiel de la Société des études Indochinoises: En Guise de Préface/Tạp chí Du lịch, bản tin chính thức của Hội Nghiên cứu Đông Dương : Lời Giới thiệuSài Gòn: Imp. Commerciale C. Abdin1924frTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chíLa Revue du Tourisme Indochinois Số 41Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
24Comité de direction G. H. Camerlynck et Paul CouzinetRevue Indochinoise Juridique & économique: T. 4, No 20/Tạp chí Pháp lý và Kinh tế Đông Dương. T. 4, Số 20H.: ImP. d' Extrême - Orient1943frTài liệu có nội dung tổng hợp Kinh tếpp. 554-696; 19cm-30cmOCTO017337Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
25Comité de direction G. H. Camerlynck et Paul CouzinetRevue Indochinoise Juridique & économique: T.1-2, No 13-14/Tạp chí Pháp lý và Kinh tế Đông Dương. T. 1-2, Số 13-14H.: ImP. d' Extrême - Orient1940frTài liệu có nội dung tổng hợp Kinh tế340 p.; 19cm-30cmOCTO017333Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
26Comité de direction G. H. Camerlynck et Paul CouzinetRevue Indochinoise Juridique & économique: T.1-2, No 17-18/Tạp chí Pháp lý và Kinh tế Đông Dương. T .1-2, Số 17-18H.: ImP. d' Extrême - Orient 1942frTài liệu có nội dung tổng hợp Kinh tế346 p.; 19cm-30cmOCTO017335Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
27G. H. Camerlynck et Paul Couzinet comité de directionRevue Indochinoise Juridique & économique: T.1-4, No 6-8/Tạp chí Pháp lý và Kinh tế Đông Dương. T. 1-4, Số 6-8H.: ImP. d' Extrême - Orient1938frTài liệu có nội dung tổng hợp Kinh tếXVIII + 815 p.; 19cm-30cmOCTO017331Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
28G. H. Camerlynck et Paul Couzinet comité de directionRevue Indochinoise Juridique & économique: T.1-4, No 9-12/Tạp chí Pháp lý và Kinh tế Đông Dương. T. 1-4, Số 9-12H.: ImP. d' Extrême - Orient1939frTài liệu có nội dung tổng hợp Kinh tếXVII + 859 p.; 19cm-30cmOCTO017332Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
29Comité de direction G. H. Camerlynck et Paul CouzinetRevue Indochinoise Juridique & économique: T.1, No 25/Tạp chí Pháp lý và Kinh tế Đông Dương. T. 1, Số 25H.: ImP. d' Extrême - Orient1944vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Kinh tế171 p.; 19cm-30cmOCTO017340Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
30Comité de direction G. H. Camerlynck et Paul CouzinetRevue Indochinoise Juridique & économique: T.2, No 22/Tạp chí Pháp lý và Kinh tế Đông Dương. T. 2, Số 22H.: ImP. d' Extrême - Orient1943frTài liệu có nội dung tổng hợp Kinh tếpp. 197-400; 19cm-30cmOCTO017338Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|