THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Hội Mỹ thuật Việt NamMỹ thuật Đồng bằng sông Cửu LongHà Nội : Mỹ thuật2013vi-VNNghệ thuật439 tr. ; 21 cmVB00051589Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
2Nguyễn Hữu Thông chủ biên. Mỹ thuật thời Chúa Nguyễn : Dẫn liệu từ di sản lăng mộ = The Arts of the Nguyen Lords'time as seen on tombs and mausoleumsHuế : Nhà̀ xuất bản Thuận Hóa2014 vi-VNArts -- Vietnam.;344 pages : illustrations (some color) 24 cmDS556.42 .D36 2000Harvard Library
3Viện KHXHVN; Viện KHXH vùng Nam BộNam Bộ - dân tộc và tôn giáoH.: KHXH,2005vi-VNDân tộc học Tôn giáoQuyển sách này là tập hợp một số công trình nghiên cứu tiêu biểu về vấn đề dân tộc và tôn giáo tại vùng đất Nam Bộ của các nhà dân tộc học có quan tâm đến Nam Bộ. Ngoài ra tập sách cũng giới thiệu một số bài viết về vấn đề dân tộc thuộc các tỉnhmiền Trung và Tây nguyên đề cập đến những vấn đề có tính khoa học và thực tiễn đang đặt ra tại đây.394 tr.; 20 cmVv 1309Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
4Hội Khoa học lịch sử Tp. Hồ Chí MinhNam bộ - đất và ngườiTp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ2002vi-VNLịch sử356 trVv 1112 Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
5Huỳnh LứaNhiều tác giảNam Bộ - đất và người T.2Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ: Hội Khoa học lịch sử Tp. Hồ Chí Minh2004vi-VNVăn hóa Dân tộc họcNội dung giới thiệu một số bài viết về văn hoá - văn hoá dân gian của vùng đất Nam Bộ, tiêu biểu như: Những cơ sở hình thành tính cách, năng lực của người Nam Bộ và xu hướng kế thừa, phát triển; Yếu tố văn hoá Việt trong trang trí tại các cơ sở tín ngưỡng của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh; Đất Tầm Phong Lan và các cụm dân cư người Việt đầu tiên; Nhà cổ trên đất Long An xưa; Cúng việc lề - một tín ngưỡng mang đậm dấu ấn thời khai hoang của lưu dân ở Nam Bộ,...474 tr.; 24 cm.VL 663Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
6Hội Khoa học lịch sử Tp. Hồ Chí MinhNam Bộ - đất và người T.3Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ2005vi-VNVăn hoá Lịch sử580 tr.; 24 cmVL 713 VL 771Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
7Trung tâm Nghiên cứu Dân tộc học và Tôn giáoNam Bộ dân tộc và tôn giáoH.: KHXH 2005vi-VNDân tộc học Tôn giáoCuốn sách này ra đời nhằm kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu Dân tộc học và Tôn giáo. Sách tập trung một số bài viết bàn về dân tộc và tôn giáo ởNam Bộ. Đọc sách ta biết được nghệ thuật diễn xướng Khmer nam Bộ; sự du nhập Islam và quá trình Islam hóa trong người Chăm ở Việt Nam; văn hóa tộc người với vấn đề phát triển văn hóa vùng Tây Nguyên; Nghi lễ vòng đời của người Cơ Ho Srê; tín ngưỡng di tích chùa Cầu ở Hội An...396 tr + ảnhVV 2695Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
8Hội Khoa học lịch sử Tp. Hồ Chí MinhNam Bộ đất và người T.4TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ2006vi-VNĐịa lý Lịch sửNội dung nói về những chứng tích chiến tranh, di tích - lễ hội ở Nam Bộ và sự phát triển kinh tế.433 tr.; 24cmVV 7154Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
9Hội Khoa học lịch sử Tp. Hồ Chí MinhNam Bộ đất và người T.5TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ2006vi-VNĐịa lý Lịch sửNội dung nói về những chứng tích chiến tranh, di tích - lễ hội ở Nam Bộ và đời sống của người dân ở đây.567 tr.; 24cmVV 7155Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
10Hội Khoa học lịch sử Tp. Hồ Chí MinhNam Bộ đất và người T.6TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh2008vi-VNLịch sử580 trVV1702Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
11Nam Bộ đất và người. T. 3Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ.- 2005vi-VN580 tr. ; 24 cmTV KHXH&NV
12Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí MinhNam bộ và Nam Trung bộ những vấn đề lịch sử thế kỷ XVII-XIX: Kỷ yếu hội thảoTp. Hồ Chí Minh2002vi-VNLịch sử Chế độ xã hội kinh tế449 trViện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
13Nam Bộ xưa và nay Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh2005vi-VN402 tr. ; 21 cmTV KHXH&NV
14Duy Minh ThịThượng Tân Thị dịchNam Kỳ lục tỉnh địa - dư chíSài Gòn: Đại Việt1942vi-VNLịch sử105 trVB00001907Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
15Đỗ Thị Hảo d.Nam phong giải tràoH.: Viện Thông tin KHXH[197-?]vi-VNVăn học52 tr.; 28cmVD00000578 Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
16Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 102-106/1926H.: Đông Kinh ấn quán 1926vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí703 tr.; 19cm-30cmOCTO022754Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
17Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 107-112/1926H.: Đông Kinh ấn quán1926vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí725 tr.; 19cm-30cmOCTO022755Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
18Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 113-118/1927H.: Đông Kinh ấn quán1927vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí720 tr.; 19cm-30cmOCTO022756Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
19Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 119-124/1927H.: Đông Kinh ấn quán1927vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí848 tr.; 19cm-30cmOCTO022757Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
20Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 125-130/1928H.: Đông Kinh ấn quán1928vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí808 tr.; 19cm-30cm OCTO022758Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
21Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 13-18/1918H.: Đông Kinh ấn quán1918vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí690 tr.; 19cm-30cmOCTO022738Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 131-135/1928H.: Đông Kinh ấn quán1928vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí703 tr.; 19cm-30cmOCTO022759Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
23Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 136-139/1929H.: Đông Kinh ấn quán1929vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí495 tr.; 19cm-30cmOCTO022760Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
24Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 140-145/1929H.: Đông Kinh ấn quán1929vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí782 tr.; 19cm-30cmOCTO022761Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
25Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 146-151/1930H.: Đông Kinh ấn quán1930vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí720 tr.; 19cm-30cmOCTO022762Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
26Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 158-163/1931H.: Đông Kinh ấn quán1931vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí708 tr.; 19cm-30cmOCTO022764Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
27Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 19-24/1919H.: Đông Kinh ấn quán1919vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí192 tr.; 19cm-30cmOCTO022740Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
28Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 25-30/1919H.: Đông Kinh ấn quán 1919vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí790 tr.; 19cm-30cmOCTO022741Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
29Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 31-36/1920H.: Đông Kinh ấn quán1920vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí560 tr.; 19cm-30cmOCTO022742Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
30Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 37-41/1920H.: Đông Kinh ấn quán1920vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí485 tr.; 19cm-30cmOCTO022743Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|