THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 47-49/1921H.: Đông Kinh ấn quán1921vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí350 tr.; 19cm-30cmOCTO022744Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
2Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 51-54/1921H.: Đông Kinh ấn quán1921vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí420 tr.; 19cm-30cmOCTO022745Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
3Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 55-60/1922H.: Đông Kinh ấn quán 1922vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí540 tr.; 19cm-30cmOCTO022746Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
4Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 61-66/1922H.: Đông Kinh ấn quán 1922vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí703 tr.; 19cm-30cmOCTO022747Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
5Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 67-72/1923H.: Đông Kinh ấn quán1923vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí725 tr.; 19cm-30cmOCTO022748Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
6Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 73-78/1923H.: Đông Kinh ấn quán1923vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí802 tr.; 19cm-30cmOCTO022749Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
7Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 79-84/1924H.: Đông Kinh ấn quán1924vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí700 tr.; 19cm-30cmOCTO022750Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
8Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 85-90/1924H.: Đông Kinh ấn quán1924vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí732 tr.; 19cm-30cmOCTO022751Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
9Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 91-96/1925H.: Đông Kinh ấn quán1925vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí750 tr.; 19cm-30cmOCTO022752Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
10Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số 97-100/1925H.: Đông Kinh ấn quán1925vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí550 tr.; 19cm-30cmOCTO022753Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
11Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số1-6/1917H.: Đông Kinh ấn quán1917vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí612 tr.; 19cm-30cmOCTO022736Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
12Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số11-12/1918H.: Đông Kinh ấn quán1918vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí230 tr.; 19cm-30cmOCTO022737Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
13Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số13-18/1918H.: Đông Kinh ấn quán1918vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí690 tr.; 19cm-30cmOCTO022739Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
14Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số152-157/1930H.: Đông Kinh ấn quán1930vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí792 tr.; 19cm-30cmOCTO022763Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
15Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số164-167/1931H.: Đông Kinh ấn quán 1931vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí520 tr.; 19cm-30cmOCTO022765Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
16Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số168-173/1932H.: Đông Kinh ấn quán1932vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí730 tr.; 19cm-30cmOCTO022766Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
17Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số174-179/1932H.: Đông Kinh ấn quán1932vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí702 tr.; 19cm-30cmOCTO022767Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
18Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số180-185/1933H.: Đông Kinh ấn quán1933vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí771 tr.; 19cm-30cmOCTO022768Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
19Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số187-191/1933H.: Đông Kinh ấn quán1933vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí631 tr.; 19cm-30cmOCTO022769Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
20Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số192-198/1934H.: Đông Kinh ấn quán1934vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí520 tr.; 19cm-30cmOCTO022770Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
21 Người sáng lập Phạm Quỳnh; Louis Marty...[et.al.]Nam phong tạp chí: Số199-209/1934H.: Đông Kinh ấn quán1934vi-VNTài liệu có nội dung tổng hợp Tạp chí730 tr.; 19cm-30cmOCTO022771Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22Phan, Văn ThiêtNam thi hiệp tuyển : thơ văn của các thi bá Nam Kỳ cận kim[Saigon : Lý Công Quán1948] vi-VNVietnamese poetry -- History and criticism.;PL4378.4 .N48 1995Harvard Library
23Mộng Tuyết, 1914-Nàng ái cơ trong chậu úp : Hà Tiên ngọai sử ký sự tiểu thuyết[Saigon] : Bốn Phương1961 vi-VN196 p. : ill. ; 19 cmPL4378.9.M63 D8 1969Harvard Library
24Glover, IancNational and political uses of archaeology in South-East AsiaTaylor & Francis Group ISSN: 1363-9811 ;  E-ISSN: 1469-8382 ;  DOI: 10.1080/13639810304439 Harvard Library
25Hoàng Đạo KínhNăm năm tu sửa tháp Chàm (1981 - 1985)1985vi-VNKiến trúc - Nghệ thuậtTháp Chàm là công trình kiến trúc đền tháp nổi tiếng có giá trị cao về mặt nghệ thuật xây dựng, nghệ thuật trang trí điêu khắc. Khu tháp này đã bị phá huỷ bởi thời gian và chiến tranh. Sau miền Nam hoàn toàn giải phóng nhận thức rõ giá trị của tháp Chàm, Bộ Văn hóa và các chuyên gia Ba Lan đã có sự hợp tác để bảo quản và tu bổ lại di tích tháp Chàm. Bài viết đề cập đến một số mục đích và phương pháp tu bổ tháp Chàm từ năm 1981 - 1985.Khảo cổ học số 3Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
26Hồ, Biểu Chánh, 1885-1958.Nặng gánh cang thườngSaigon : Tân-thương1953 vi-VN225 p. ; 20 cmPL4378.9.H48 M6 2005Harvard Library
27Nhất Linh, 1905-1963Nắng thu : truyện dài[Saigon] : Đời Nay[1966] vi-VN124 p. ; 20 cmPL4378.9.N58 M6 1968Harvard Library
28Thạch Lam, 1909-1943.Nắng trong vườnSaigon : Đời Nay1969 vi-VN155 p. ; 10 cmPL4378.9.T45 G5 1970Harvard Library
29Nguyễn Đắc KhêNền độc lập của quốc gia Việt Nam với khối Liên hiệp Pháp. Nguyên văn bằng tié̂ng Pháp.Saigon1950Vietnam --Politics and government --1945-197525 p. 24 cmDS556.8 .N4619 VietViện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
30Đinh Thị LanNét đặc trưng của lời hò đền ơn trong hò khoan Lệ Thủy ( Quảng Bình )2001vi-VNNghệ thuật biểu diễn Văn hóa dân gianHò là một thể loại dân ca có ở khắp ba miền đất nước. Theo thống kê của ông Tôn Thất Bình cả nước có 106 điệu hò, trong đó Bắc Bộ: 10 điệu; Thanh - Nghệ Tĩnh: 18 điệu; Nam trung bộ: 15 điệu; Bình- Trị Thiên: 53 điệu; riêng Quảng Bình có: 40 điệu...Bài viết giới thiệu những nét đặc trưng của lời hò đền ơn trong hò khoan Lệ Thủy ( Quảng Bình)Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|