THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Bulletin administratif de la Cochinchine 1913. No. 14-26: 3 Avril-26 Juin/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 03/04 đến 26/06 năm 1913Saigon: ImP. Commerciale 1913frNhà nước và pháp luậtp. 761-1504; 30cmOCTO006019Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
2Bulletin administratif de la Cochinchine 1913. No. 40-52: 2 oct.-25 déc. 1913/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 02/110 đến 25/12 năm 1913Saigon: ImP. Commerciale C. Ardin 1913frNhà nước và pháp luậtp. 2133-3028; 30cmOCTO006021Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
3Bulletin administratif de la Cochinchine 1914. No. 27-39: 2 juillet-24 sep. 1914/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 02/07 đến 24/09 năm 1914Saigon: ImP. Commerciale C. Ardin1914frNhà nước và pháp luậtpp.1745-2620; 30cmOCTO006023Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
4Bulletin administratif de la Cochinchine 1914. No. 40-52: 1er octbre-31 déc.1914/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 01/10 đến 31/12 năm 1914Saigon: ImP. Commerciale C. Ardin1914frNhà nước và pháp luậtpp. 2621-3692; 30cmOCTO006024Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
5Bulletin administratif de la Cochinchine 1914. No.14-26: 2Avril-25 juin 1914/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 02/04 đến 25/06 năm 1914Saigon: ImP. Commerciale C. Ardin1914frNhà nước và pháp luậtp. 885-1744; 30cmOCTO006022Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
6Bulletin administratif de la Cochinchine 1915 No. 13-25: 1er avril-24 juin 1915/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 13-25: 01/04 đến 24/06 năm 1915Saigon: ImP. Commerciale C. Ardin1915frNhà nước và pháp luậtp. 877-1660; 30cmOCTO006025Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
7Bulletin administratif de la Cochinchine 1915: 1 octobre-30 déc. 1915 No. 40-52/Tập san hành chính Nam KỳSaigon: ImP. Commerciale C. Ardin & Fils1915frNhà nước và pháp luậtpp. 2513-3292; 19cm-30cmOCTO006027Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
8Bulletin administratif de la Cochinchine 1915. No. 26-39 1er juillet-30 sep. 1915/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 26-39: 01/07 đến 30/09 năm 1915Saigon: ImP. Commerciale C. Ardin1915frNhà nước và pháp luậtpp.1661-2512; 30cmOCTO006026Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
9Bulletin administratif de la Cochinchine 1916. No. 1-13: 1 janvier-30 mars. 1916/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 1-13: 01/01 đến 30/03 năm 1916Saigon: ImP. Commerciale C. Ardin1916frNhà nước và pháp luật752 p.+CCLIV; 30cmOCTO006028Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
10Bulletin administratif de la Cochinchine 1916. No. 14-26: 1avril-29 juin 1916/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 01/04 đến 29/06 năm 1916Saigon: ImP. Commerciale C. Ardin1916frNhà nước và pháp luậtp. 753-1788; 30cmOCTO006029Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
11Bulletin administratif de la Cochinchine 1916. No. 27-39: 1 juillet-25 septembre 1916/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-49: 01/06 đến 25/09 năm 1916Saigon: ImP. Commerciale C. Ardin & Fils1916frNhà nước và pháp luậtp. 1789-2548; 30cmOCTO006030Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
12Bulletin administratif de la Cochinchine 1917: Table chronolique 1917. No. 1-12: janvier-décembre/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu. Số 1-12: 01 đến 12 năm 1917Vientiane: ImP. du Gouvernement au Laos1917frNhà nước và pháp luật[682] p.; 30cmOCTO006032Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
13Bulletin administratif de la Cochinchine 1917. No. 1-13: 1 janvier-29 mars 1917/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 1-13: 01/01 đến 29/03 năm 1917Saigon: ImP. C. Ardin & Fils1917frNhà nước và pháp luật784 p.; 30cmOCTO006031Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
14Bulletin administratif de la Cochinchine 1917. No. 14-26: 5 avril-28 juin 1917/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 05/04 đến 28/06 năm 1917Saigon: ImP. Commerciale C. Ardin & Fils 1917frNhà nước và pháp luậtp. 785-17-572; 30cmOCTO006033Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
15Bulletin administratif de la Cochinchine 1917. No. 27-39: 5 juilet-27 septembre 1917/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 05/07 đến 27/09 năm 1917Saigon: ImP. C. Ardin & Fils 1917frNhà nước và pháp luậtp. 1573-2372; 30cmOCTO006034Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
16Bulletin administratif de la Cochinchine 1917. No. 40-52: 4 octobre-27 décembre 1917/ Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 04/10 đến 27/12 năm 1917Saigon: ImP. C. Ardin & Fils1917frNhà nước và pháp luậtp. 2373-3300; 30cmOCTO006035Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
17Bulletin administratif de la Cochinchine 1918. No. 1-13: 3 janvier-28 mars 1918Saigon: ImP. C. Ardin & Fils1918frNhà nước và pháp luật768 p.+CCLXXXVII; 30cmOCTO006036Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
18Bulletin administratif de la Cochinchine 1918. No.14-26: 4 avril-27 juin 1918/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 04/04 đến 27/06 năm 1918Saigon: ImP. C. Ardin & Fils1918frNhà nước và pháp luậtp. 769-1608; 30cmOCTO006037Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
19Bulletin administratif de la Cochinchine 1919: Table chronologique et analytique. No.1-12: 2 janvier-20 mars 1919/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 1-12: 02/01 đến 20/03 năm 1919Saigon: ImP. C. Ardin & Fils1919fr526 p.+CCVIII; 30cmOCTO006038Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
20Bulletin administratif de la Cochinchine 1919. No. 13-26: 27 mars -26 juin 1919/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 13-26: 27/03 đến 26/06 năm 1919Saigon: ImP. C. Ardin & Fils1919frpp. 527-1004; 30cmOCTO006039Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
21Bulletin administratif de la Cochinchine 1919. No. 40-51bis: octobre-18 décembre 1919/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-51: 10đến 18/12 năm 1919Saigon: ImP. C. Ardin & Fils1919frp. 1433-1888; 30cmOCTO006041Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22Bulletin administratif de la Cochinchine 1920 No. 49bis. No. 41-53: 2 décembre. 7 octobre-30décembre 1920/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 49bis. Số 41-53: 02/12, 07/10 đến 30/12 năm 1920Saigon: ImP. C. Ardin1920frLX+p. 1289-1732; 30cmOCTO006045Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
23Bulletin administratif de la Cochinchine 1920: Table chronologique et analytique. No. 1-13: 1er janvier-25 mars 1920/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 1-13: 01/01 đến 25/03 năm 1920Saigon: ImP. C. Ardin1920fr464 p.+CCXXXI; 30cmOCTO006042Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
24Bulletin administratif de la Cochinchine 1920. No. 14-26: 1er avril-24 juin 1920/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 01/04 đến 24/06 năm 1920Saigon: ImP. C. Ardin1920frp. 465-844; 30cmOCTO006043Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
25Bulletin administratif de la Cochinchine 1920. No. 27-40: 1er juillet-30 septembre 1920/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-40: 01/07 đến 30/09 năm 1920Saigon: ImP. C. Ardin1920frp. 845-1288; 30cmOCTO006044Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
26Bulletin administratif de la Cochinchine 1921. No. 14-26: 7 avril-30 juin 1921/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 07/04 đến 30/06 năm 1921Saigon: ImP. C. Ardin1921frp. 481-904; 30cmOCTO006047Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
27Bulletin administratif de la Cochinchine 1921. No. 27-39: 7 juillet-29 septembre 1921/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 07/07 đến 29/09 năm 1921Saigon: ImP. C. Ardin1921frp. 905-1272; 30cmOCTO006048Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
28Bulletin administratif de la Cochinchine 1921. No. 40-52: 6 oct.-29 déc. 1921/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 06/10 đến 29/12 năm 1921Saigon: ImP. C. Ardin1921frp. 1273-1692; c30cmOCTO006049Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
29Bulletin administratif de la Cochinchine 1922 No. 14-35: 5 avril-31 aout. 1922/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-35: 05/04 đến 31/08 năm 1922Saigon: ImP. Commerciale1922frp.423-1176; 30cmOCTO006051Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
30Bulletin administratif de la Cochinchine 1922 No. 36-52: 7 sep.-28 déc. 1922/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 36-52: 07/09 đến 28/12 năm 1922Saigon: ImP. Commerciale1922frp.1177-1902; 30cm OCTO006052Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|