Trang chủ » Thư viện Đại học Hoa Sen » Chính sách, văn bản

Quy định Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến đối với sinh viên hệ tín chỉ trường ĐH Hoa Sen

Tiếng Việt

Quy định này ban hành ngày 12/6/2012 và áp dụng từ đây trở đi. Gồm có hai văn bản:

1. Quy định về hướng dẫn thực hiện đăng ký môn học trực tuyến đối với sinh viên hệ tín chỉ trường Đại học Hoa Sen

2. Quy trình tổ chức đăng ký môn học

Xem thêm các Quy định, quy chế, hướng dẫn của trường Đại học Hoa Sen.

Mẫu form sử dụng dịch vụ tham khảo

Tiếng Việt

Dịch vụ tham khảo bắt đầu được triển khai vào tháng 3/2012 phục vụ mọi giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

Download mẫu form để gửi yêu cầu đến thư viện. Xem thêm về dịch vụ tham khảo tại đây.

Mẫu đề nghị thư viện mua tài liệu phù hợp yêu cầu

Tiếng Việt

Mẫu này dành cho giảng viên sử dụng khi đề nghị thư viện bổ sung sách phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

Download mẫu tại đây.

Xem thêm đề nghị thư viện bổ sung tài liệuquy trình đề nghị bổ sung.