Trang chủ » Thư viện Đại học Hoa Sen » Chính sách, văn bản » #

Quy định về liêm chính học thuật và hướng dẫn lập danh mục tham khảo

Quyết định 1741 Ban hành về liêm chính học thuật. Quyết định gồm có Quyết định và Phụ lục đi kèm. Vui lòng click vào trang văn bản bên dưới để xem toàn văn.

QĐ 1741 về Liêm chính học thuật

Phụ lục:

Phụ lục Quyết định 1741

Download văn bản gốc: Quyết định 1741 và phụ lục.

Tiếng Việt